....ยินดีต้อนรับสู่เว้บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลบ.2 ......
กลับหน้าหลัก
 
 
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
จำนวนนักเรียน  
อนุบาล 1
12
7
19
 
อนุบาล 2
16
7
23
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
14
14
28
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
11
20
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
13
15
28
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
12
22
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
15
7
22
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
13
9
22
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
11
15
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
10
21
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13
9
22
 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
130
112
242