line decor
   ...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน  ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ...
line decor
 
 
 
 


 

 

  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
กลุ่มห้วยน้ำหวาน

   


กิจกรรมไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 
   
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 
 
ศึกษาดูงานของคณะครู
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน


 
   
สนามสอบ O - NET
ปีการศึกษา 2559


 
   
ตรวจปัจสาวะหาสารเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษา 1 - 3
โครงการโรงเรียนสีขาว


 
   
กิจกรรมการแสดงนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559


 
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


 
   
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับสวัสดีปีใหม่


 
   
กิจกรรมกินอาหารกลางวัน
กับนักเรียนกับท่านนายอำเภอ


 
   
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 2


 
   
โครงการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการและตรวจเลือด
หาการติดเชื้อ เอช ไอ วี
ปี 2560 อำเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี


 
   
วันวชิราวุธ
ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี


   
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
ได้รับรางวัลชนะเลิศ


   
สอบการอ่าน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1
ถึง มัธยมศึกษา 3 
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559


   
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
โดย นายขจรศักด์ บุญด้วยลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครงนักเรียน
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
โดยพร้อมเพรียงกัน
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙


   
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน

   

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ
ณ วัดพัฒนาธรรมมาราม 
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559

   
กิจกรรมทัศนศึกษา
ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3


   
กิจกรรมทัศนศึกษา
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559
ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3กิจกรรมพุทธ
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ของโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน


   

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559

พิธีรับเสื้อตราสัญลักษณ์
ชมรมคนรักในหลวง
ให้กับนักเรียน

ในวันพุธ์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559


กิจกรรมวันอาเซียน 
ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พานายอำเภอ
ผู้ปกครอง กินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ประจำปี 2559 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ณ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน  
ตำบลมะนาวหวาน  อำเภอพัฒนานิคม 

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559กิจกรรมวันภาษาไทย
ปีการศึกษา 2559
29 กรกฎาคม 2559


ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีการศึกษา 2559
26 กรกฎาคม 2559


กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
26 กรกฎาคม 2559


กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา
15 กรกฎาคม 2559


กิจกรรมเลี้ยงส่งครูลักษณ์ศิริ เกตุงาม
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
13 กรกฎาคม  2559


กิจกรรมเดินสวนสนาม
ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
1 กรกฎาคม  2559กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2559


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559วงปี่พาทย์มอญมหาหิงส์
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน

กิจกรรมตรวจค้น/ตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายไทยทั้งเมือง
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 


 

 


        

 
 
 
 

 

 
             
 


โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน    อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โทร.๐๓๖ ๔๙๐ ๑๔๕
ที่อยู่ ๑๙๘ หมู่  ๘ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๔๐