line decor
   ...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน  ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 ...
line decor
 
 
 
 


 

 

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560

   

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560

   

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
ประจำปี 2560

   

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2560

   

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว
ตรวจปัจสาวะนักเรียน

   

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
กลุ่มห้วยน้ำหวาน

   


กิจกรรมไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

   
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 
   
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 
 
ศึกษาดูงานของคณะครู
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน


 
   
สนามสอบ O - NET
ปีการศึกษา 2559


 
   
ตรวจปัจสาวะหาสารเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษา 1 - 3
โครงการโรงเรียนสีขาว


 
   
กิจกรรมการแสดงนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559


 
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


 
   
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับสวัสดีปีใหม่


 
   

 

 


        

 
     
 
   
 

 

 
             
 


โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน    อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โทร.๐๓๖ ๔๙๐ ๑๔๕
ที่อยู่ ๑๙๘ หมู่  ๘ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๔๐