....ยินดีต้อนรับสู่เว้บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลบ.2 ......
     กลับหน้าหลัก

                   วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของชาวลูกเสือเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้
                  กิจกรรมต่างๆ ที่มักจะปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
                        1. ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้กำเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทย
                        2. จัดนิทรรศการ เผยแผ่ ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ
                        3. ร่วมกิจกรรมต่างๆในวันลูกเสือ เช่น การนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ หรือที่ที่ทางราชการกำหนด
                        4. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ