....ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลบ.2 ......
     กลับหน้าหลัก


กิจกรรมการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวักลพบุรี
   
หน้าหลัก         ด้านบน